ΛΕΙΖΕΡ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ & ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παλαιότερα τα προβλήματα στην όραση όπως η μυωπία, ο αστιγματισμός και η υπερμετρωπία, διορθώνονταν συνήθως με τη χρήση γυαλιών και φακών επαφής. Στις μέρες μας η διόρθωση των παραπάνω παθήσεων πραγματοποιείται με εφαρμογή Λέιζερ θεραπείας.

Διαθλαστικές Διαταραχές

Ο ανθρώπινος οφθαλμός μπορεί να συγκριθεί με μία κάμερα η οποία αποτελείται από έναν φακό στο μπροστινό μέρος και ένα φωτοευαίσθητο φιλμ, τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, στο πίσω μέρος.

Το σύστημα εστίασης του οφθαλμού αποτελείται από δύο μέρη: τον κερατοειδή χιτώνα που είναι διαυγής και τον φακό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κόρη.

Τα γυαλία και οι φακοί επαφής χρησιμοποιούνται όταν η ικανότητα εστίασης του οφθαλμού δεν προσφέρει καθαρή εικόνα, παρατηρείται δηλαδή κάποιο διαθλαστικό σφάλμα. Η εγχείρηση με λέιζερ μπορεί να διορθώσει τις διαθλαστικές ανωμαλίες αλλάζοντας το σχήμα του κερατοειδή και κατ' επέκταση την δυνατότητά του να εστιάζει σωστά. Παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και με το χειρουργείο καταρράκτη.

Μυωπία

Χωρίς γυαλία μυωπίας τα αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση φαίνονται καθαρά, ενώ όσα απέχουν περισσότερο φαίνονται θολά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ο οφθαλμός είναι μεγαλύτερος σε διάμετρο του φυσιολογικού, στην καμπυλότητα του κερατοειδή ή στην υπάρξη καταρράκτη.

Υπερμετρωπία

Χωρίς γυαλία τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση φαίνονται πιο καθαρά από αυτά που βρίσκονται κοντά. Σε πιο επιβαρυμένες καταστάσεις η όραση είναι θολή σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην υπερμετρωπία ο οφθαλμός είτε είναι κοντός ή ο κερατοειδής είναι σχετικά επίπεδος ή συμβαίνουν και τα δύο, με αποτέλεσμα τη μη επαρκή εστίαση στα αντικείμενα.

Πρεσβυωπία

Η ικανότητα του φακού του οφθαλμού να προσαρμόζεται, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και σχεδόν όλοι χρειάζονται γυαλιά για διάβασμα κάποια στιγμή. Συνήθως όσοι πάσχουν από μυωπία δεν χρειάζονται γυαλιά για κοντινές αποστάσεις (διάβασμα) καθώς μπορούν να διαβάσουν κανονικά αν αφαιρέσουν τα μυωπικά γυαλιά τους. Η πρεσβυωπία είναι μια φυσιολογική και αναπόφευκτη πάθηση του οφθαλμού που σχετίζεται άμεσα με την ηλικία.

Αστιγματισμός

Οφείλεται συνήθως στην καμπυλότητα του κερατοειδή που μπορεί να είναι μεγαλύτερη προς μία πλευρά, θυμίζοντας περισσότερο μπάλα του ράγκμπι παρά μπάλα ποδοσφαίρου. Τα αντικείμενα φαίνονται επιμηκυμένα από την πλευρά που εντοπίζεται ο αστιγματισμός. Ο φακός που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση του αστιγματισμού ονομάζεται αστιγματικός, κυλινδρικός ή τορικός φακός. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται εγχείρηση με λέιζερ για τη διόρθωση του αστιγματισμού.

Εγχείρηση λέιζερ μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού

Ο κερατοειδής είναι η διαφανής επιφάνεια που βρίσκεται μπροστά από την ίριδα. Το μέγεθος της καμπυλότητας του κερατοειδή καθορίζει την ικανότητα εστίασης.

Η επέμβαση με λέιζερ διορθώνει την καμπυλότητα:

Το σημαντικό πλεονέκτημα της εγχείρησης με λέιζερ είναι ότι πραγματοποιείται στην επιφάνεια του κερατοειδή κι έτσι σχεδόν μηδενίζεται η πιθανότητα μόλυνσης στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η εγχείρηση μπορεί να διορθώσει την μυωπία μέχρι -12 βαθμούς, την υπερμετρωπία μέχρι +6 και τον αστιγματισμό μέχρι 5 βαθμούς.

Τεχνικές

Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (PRK)

Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως από το τέλος της δεκαετίας του '80. Με την εξέλιξη της μεθόδου LASIK χρησιμοποιείται πλεόν μόνο για μικρότερες διορθώσεις ή για περιπτώσεις που αντεδείκνυται η μέθοδος LASIK. Αφαιρώντας μόνο ένα μικρό μέρος ιστού από τον κερατοειδή, ο υπόλοιπος παραμένει ισχυρός. Ο οφθαλμός παρουσιάζει ξηρότητα για περίπου 48 ώρες μετά την επέμβαση. Η περίοδος ανάρρωσης μπορεί να διαρκέσει κάποιους μήνες και διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Συνήθως παρατηρείται κάποια θολερότητα στην όραση για λίγο καιρό. Σε κάποιες περιπτώσεις (ιδίως σε ασθενείς με μεγαλύτερα διαθλαστικά προβλήματα) τέτοιου είδους συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

LASIK

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Τα περισσότερα διαθλαστικά προβλήματα μπορούν να διορθωθούν με τη μέθοδο LASIK αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγεται, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί πολύ το πάχος του κερατοειδή το οποίο και είναι απαγορευτικό. Η διαφορά σε σχέση με το PRK είναι ότι στην περίπτωση του LASIK πραγματοποιείται μία τομή κατά μήκους του κερατοειδή από ειδικό μηχάνημα λέιζερ (femtosecond laser) για τον σχηματισμό του κρημνού. Στη συνέχεια, ανασηκωνεται ο κρημνός, σμηλεύεται με το λέιζερ η περιοχή που βρίσκεται κάτω από αυτόν (στρώμα) και επανατοποθετείται ο κρημνός στη θέση του.

Με τη μέθοδο LASIK υπάρχει ελάχιστη ενόχληση και η όραση συνήθως επανέρχεται πολύ σύντομα. Η περίοδος ανάρρωσης είναι πολύ ήπια και τα αποτελέσματα θεαματικά

Ενδείξεις και Αντενδείξεις

Ασθενείς κατάλληλοι για επέμβαση λέιζερ

Ασθενείς που μάλλον δεν θεωρούνται κατάλληλοι για επέμβαση λέιζερ

Αρχική Αξιόλογηση από τον γιατρό σας

Η αρχική αξιολόγηση έχει ως στόχο να αποκλειστούν οποιεσδήποτε αντενδείξεις σχετικά με την επέμβαση καθώς και να αποφασιστεί ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για τον ασθενή. Ασθενείς με κάποια άλλη πάθηση στον οφθαλμό ή στη γενικότερη υγεία τους μπορεί να κριθούν ακατάλληλοι για την επέμβαση.

Για να αξιολογηθείτε για κάποια διαθλαστική επέμβαση θα πρέπει καταρχάς ο βαθμός μυωπίας ή οποιασδήποτε άλλης πάθησης να μην έχει μεταβληθεί σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να προσκομίσετε το ιστορικό των προηγούμενων εξετάσεών σας για να εντοπιστούν οι πιθανές μεταβολές.

Η πρώτη επίσκεψη στον οφθαλμίατρο σας

Όσα πρέπει να έχετε μαζί σας:

Όσα πρέπει να κάνετε πριν το ραντεβού σας

Την ημέρα της επέμβασης λέιζερ

Στην επέμβαση PRK και LASIK διορθώνονται και οι δύο οφθαλμοί την ίδια ημέρα.

Απαραίτητη προετοιμασία:

Η επέμβαση λέιζερ:

Μετά την επέμβαση λέιζερ

Είναι σύνηθες να προστατεύεται το μάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου για την πρώτη εβδομάδα με ένα πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Θα σας συνταγογραφηθούν αντιβιοτικές, αντιφλεγμονώδεις σταγόνες και τεχνητά δάκρυα. Η δοσολογία και η περίοδος για την οποια θα σας χορηγηθούν διαφέρει κατά περίπτωση. Συνήθως οι σταγόνες χρησιμοποιούνται για μία εβδομάδα ενώ τα τεχνητά δάκρυα για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στην εργασία τους λίγες μέρες μετά την επέμβαση. Ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό της διόρθωσης συνιστάται να αποφεύγετε την οδήγηση για μερικές ημέρες. Τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα μετά την εγχείρηση λέιζερ.

Τα αποτελέσματα της εγχείρησης με λέιζερ

Μυωπία (PRK)

Μελέτες έδειξαν ότι για λίγους έως και μέτριους βαθμούς μυωπίας (-1.00 έως – 6.00) η πλειονότητα των ασθενών επιτυγχάνουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα με επεμβάσεις λέιζερ. Για μεγαλύτερους βαθμούς (μέχρι και -10.00) υπάρχει πιθανότητα οι ασθενείς να παρατηρήσουν κάποιες παρενέργειες.

Για την διόρθωση του αστιγματισμού υπάρχει δυνατότητα επέμβασης μέχρι τους 4 βαθμούς και η πιθανότητα επιτυχίας είναι λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτή της μυωπίας.

Για την διόρθωση υπερωπίας με PRK τα αποτελέσματα είναι λίγοτερο ακριβή και σταθερά, ενώ παρατηρείται άμβλυνση των παρενεργειών μετά την πάροδο δύο ετών.

LASIK

Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται στην Αγγλία από το 1995. Αρχικά χρησιμοποιούταν για διορθώσεις μεγαλύτερων βαθμών μυωπίας, καθώς το PRK ήταν λιγότερο αποτελεσματικό.

Παρενέργεις μετά την επέμβαση LASIK

Υπάρχουν διάφορες παρενέργειες που μπορεί να παρουσιαστούν σε όλες τις διορθωτικές επεμβάσεις με λέιζερ:

Παρενέργειες μετά την επέμβαση PRK

Επιπλοκές από την επέμβαση LASIK

Αστάθεια του κερατοειδή μετα την επέμβαση LASIK. Η κερατεκτασία είναι η πάθηση κατά την οποία δημιουργείται αστάθεια στον κερατοειδή η οποία μειώνει την οπτική οξύτητα. Αιτία αυτής της πάθησης είναι η λέπτυνση του κερατοειδή λόγω της υπερβολικής αφαίρεσης ιστού, ή λόγω της προηγούμενης ύπαρξης κερατοκώνου.

Η θολερότητα στον κερατοειδή λόγω της δημιουργίας του κρημνού είναι σπάνια.

Μείωση της οπτικής οξύτητας. Υπάρχει πιθανότητα απώλειας (η οποία κυμαίνεται από 2.7% έως 4.8%) δύο ή περισσότερων γραμμών οπτικής οξύτητας μετα το LASIK Προβλήματα που αφορούν τη διαδικασία της επέμβασης LASIK.

Η δημιουργία του κρημνού στον κερατοειδή κατά την επέμβαση LASIK, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, η εμφάνιση των οποίων απασχολεί το 0% έως 4% των ασθενών που υποβάλλονται στη διαδικασία. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της οπτικής οξύτητας. Σε σπάνιες περιπτώσεις συμβαίνει να:

Όλα τα παραπάνω προβλήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση femtosecond laser.

Ξηροφθαλμία. Η πλειονότητα των ασθενών παραπονιούνται για ξηρότητα του οφθαλμού μετά την επέμβαση LASIK η οποία υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. Η χρήση τεχνητών δακρύων μειώνει την ενόχληση.

Βλέποντας το μέλλον καθαρότερα

Το femto laser είναι πλέον η πιο προηγμένη, ακριβής και ασφαλής μέθοδος για τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού στo λέιζερ μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι χαίρονται τώρα την ελευθερία της καλής όρασης χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής και δηλώνουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι μετά την επέμβαση.

Η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με την χρήση excimer laser είναι η πλέον ενδεδειγμένη, η συχνότερα εφαρμοσμένη εγχειρητική μέθοδος παγκοσμίως, η πλέον ασφαλής και είναι η λύση για την κακή όραση, λύση που θα διαρκέσει για όλη σας τη ζωή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ WWW.MYEYE.GR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΜΥΩΠΙΑΣ